Ervaring

Huisarts & Wetenschap | Nederlands Huisartsen Genootschap
Bladmanagement, eindredactie, Woodwing, persberichten, nieuwsberichten, webjournaals

 

Nederlands Huisartsen Genootschap
Beleid en communicatie: tekstschrijven (folders, brochures)

 

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG)
Bladmanagement, productie, controle drukproeven, Woodwing, nalezen kleine rubrieken

 

Springer Media BV
Bladmanagement, eindredactie, Woodwing voor TPO De Praktijk, Podopost, Skipper, PHG

 

Uitgeverij Malmberg
Projectleiding/redactie leermiddelen voortgezet onderwijs (fondsen: Geschiedenis, Economie, Mens en maatschappij)

 

Uitgeverij ThiemeMeulenhoff
Projectleiding/redactie leermiddelen voortgezet onderwijs en hbo (fondsen: Talen en Communicatie, Frans, Geschiedenis, Zorg & Welzijn)

Eindredactie Mixed (deels)

 

Sdu Uitgevers
Hoofd Coördinatiecentrum Officiële Publicaties, redactie en productie, public relations

 

Uitgeverij LEMMA
Redactie/coördinatie redactie leermiddelen hbo en wo (fonds: Gezondheidszorg)

 

Uitgeverij Coutinho
Redactie/coördinatie redactie leermiddelen hbo en wo (fondsen: Talen, Communicatie, Sociale Wetenschappen, Geschiedenis, Filosofie)

page.php

© Marjolein Oosterom

Gemaakt door Repzz